De ultieme gids naar 2e spoor den haag

Indien u dan ook door ziekte niet meer in de oude functie kan terugkeren wordt daar eerst onderzocht ofwel er binnen de huidige organisatie mogelijkheden zijn teneinde passende arbeid te verrichten. Wanneer dit ook niet het geval kan zijn kan er behalve de bedrijf gezocht worden tot een passende andere functie.

Wanneer u contact betreffende ons opneemt via info@onderwijs-herstart.nl of via het centrale telefoonnummer 070 3061845 voorzien wij u dan ook aangaande een gewenste info en mogen we ingeval nodig afspreken een kennismakingsgesprek.

De kern aangaande de re-integratie trajecten over CareerSolution kan zijn een individuele coaching. De coaches zijn gespecialiseerde coaches welke allen gecertificeerd bestaan door één van de een paar actieve beroepsorganisaties in Nederland.

Ingeval u dan ook een belangstelling, bemerking of klacht hebt, neemt u vervolgens aanraking op met onze klantenservice. Ze kunnen u nader verder helpen. Onze medewerkers zijn dag en nacht bereikbaar op telefoonnummer 030 - 7515155.

Ja. Wanneer je ons re-integratie 2e spoor pad doorloopt ben je verplicht om te solliciteren. Doe jouw dit ook niet, vervolgens werk je niet werkend mee met je re-integratie. Je chef mag vervolgens, in het ergste geval, besluiten tot het stopzetten over dit betalen aangaande je salaris.

In de wet (wet correctie poortwachter) kan zijn vastgelegd dat mits ons werknemer ziek wordt, ook werkgever indien werknemer zichzelf in horen te zetten voor terugkeer tot passend werk. In dit allereerste ziektejaar zal er met name een re-integratie traject geraken uitgezet richting eigen baas. Het is re-integratie eerste spoor genoemd. Na ons jaar (ofwel voorheen indien er aanleiding toe kan zijn) horen te baas en werknemer zich inspannen teneinde werk te zoeken buiten een bedrijf. Dit wordt re-integratie 2e spoor genoemd.

Nemen we ons toets af teneinde de karakter, competenties en/of beroepswensen met uw werknemer in kaart te bezorgen.

De duur betreffende ons re-integratie 2e spoor traject is afhankelijk met een startdatum en wanneer je een geschikte functie hebt gevonden. Aan dit meestal is re-integratie 2e spoor aan het eind betreffende dit 1e ziektejaar, na een eerstejaars evaluatie ingezet.

We ontzorgen werkgever en werknemer, werken krachtig vanuit persoonlijke betrokkenheid en zetten ons uitgebreide regionale en antieke netwerk in als werkervaringsplekken, detacheringsadressen en contacten teneinde sollicitatie- en netwerkvaardigheid mee te oefenen. Re-integratie Den Haag door de coaches werkt.

In het re-integratie spoor twee pad voor Dynamisch Schrijfbureau sluiten we precies aan bij je wensen, jouw situatie en jouw eigen talenten. Het traject voldoet daarenboven kompleet met een voorwaarden welke UWV hieraan stelt.

Saskia kan zijn gestart in het financieel werkveld zodra Interim Financial teneinde aansluitend 4 jaar te werken indien Financieel project medewerker.

Als u een zieke werknemer ook niet verdere kunt re-integreren in uw eigen bedrijf en u dan ook geïnteresseerd raakt in het 2e spoortraject dan kan u dan ook aanraking met ons opnemen. Verder werknemers welke op zoek zijn tot ons overige werkplek kunnen terug voor Nextjob Outplacement.

Uw werknemer kan ook op detacheringsbasis aan het werk bij een nieuwe werkgever. Wij melden gaarne raadgeving aan een (financiële) baten én de praktische uitwerking hiervan.

De read more inzet kan zijn daar in het bijzonder op gericht. Doch mocht het zijn het dit niet lukt, vervolgens kunnen werknemer en baas de ‘Poortwachtertoets’ met hoop tegemoet gezien.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “De ultieme gids naar 2e spoor den haag”

Leave a Reply

Gravatar